Content Marketing – dlaczego tak ważny stał się tekst?

Ludzie tworzący atrakcyjne dla odbiorców treści, skupiające uwagę odbiorcy na określonych informacjach, oczywiście treści przydatne – nazwali tę strategię marketingową CONTENT MARKETINGIEM.

Strategia ta opiera się przede wszystkim na tworzeniu takich treści, jednak obejmuje również ich dystrybucję, która ma za zadanie zainteresować odbiorcę. Polega ona także na dotarciu poprzez słowa do określonej grupy, nie na sprzedawaniu ogólnych informacji, ważnych dla każdego – i dla nikogo tak naprawdę.
W odróżnieniu do innych form marketingu – posiada jeszcze jedną cechę: jej celem jest budowanie trwałych i obustronnych relacji pomiędzy osobami tworzącymi treści – i ich odbiorcami. Między innymi dlatego stał się bardzo popularną formą marketingu (choć przyczyniły się do tego również mechanizmy blokowania reklam graficznych w internecie, co znacznie ułatwia odbiór wszelkich informacji).

Czym jest Content Marketing?

Zazwyczaj zostaje przedstawiony w formie różnych treści, które zostają opublikowane w internecie – są to artykuły, poradniki, raporty, infografiki, podcasty, webinaria, evideo – a każde z nich ma na celu dostarczenie potencjalnym odbiorcom, w tym przypadku internautom, wiarygodnych informacji, związanych z danym tematem, który ich akurat interesuje, obejmujących temat poszczególnych dziedzin życia, danej branży.
Dzięki temu internauta dostaje wiadomości jakich oczekuje, a firma przedstawia to – z czym trafić chce do klienta, by ten skorzystał z jej usług. Są to obustronne korzyści – czym określa się ten tym marketingu.
W szerszym rozumieniu obejmuje nie tylko treści zamieszczane w internecie, ale także poza nim – przykładem są ulotki, gazetki, foldery, wszelkie drukowane poradniki, książki, broszury.

Co jest podstawą Content Marketingu?

Niewątpliwie podstawą Content Marketingu – obok filmów czy infografik – jest tekst. To dzięki niemu twórca może dostosować formę przekazu do preferencji odbiorcy. Do najczęściej stosowanych rodzajów tekstu należą:

  • opisy produktów – są one dopełnieniem informacji takich jak parametry i cechy produktu, stanowią zachętę do kupna danej rzeczy,
  • blogi firmowe – to również forma zachęty – dzięki informacjom zawartym na blogu, które twórca stara się przekazać jak najbardziej profesjonalnie i ciekawie, odbiorca ma okazję poznać daną firmę i przekonać się do korzystania z jej usług,
  • poradniki – są to inaczej porady dla kupujących, treści ściśle związane z oferowanymi przez daną firmę produktami,
  • wywiady – jest to bardzo ciekawy sposób przekazania informacji o marce poprzez rozmowę, taka prezentacja często trafia dużo lepiej do odbiorcy,
  • treści eksperckie – artykuły pisane przez ekspertów w danej branży, poparte ich wiedzą i doświadczeniem, uważane za rzetelne źródło informacji,
  • recenzje – jeśli zostają przedstawione przez osoby szanowane w grupie, np. przez blogerów, są najbardziej efektywną formą przekazania treści, stanowią autorytet dla osób, które potrzebują rad co do dokonania wyboru danego produktu.

Więcej o Content Marketingu znaleźć można na stronie tvs.pl .

Author: dobrespolki.com.pl