Podatek od nieruchomości – warto wiedzieć więcej

W zależności od osiąganych dochodów czy też posiadania nieruchomości, itp. każdy z nas jest zobowiązany do płacenia konkretnych podatków. Większość podatników odprowadza je raz na rok, w ramach rozliczenia z fiskusem przy pomocy PIT-ów. Stawki podatku mogą tutaj być dość zróżnicowane i być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej działalności zarobkowej, itp. W przypadku podatku od nieruchomości jego wysokość określają zawsze jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązek podatkowy, który w ten sposób powstaje, podlega opłacie, która jednak nie może przekroczyć pewnego, wyznaczonego przez ustawę, poziomu. Warto więc wiedzieć więcej na ten temat, by obowiązek podatkowy któremu podlegamy, nie był przyczyną problemów o charakterze karno-skarbowym. Podatek od nieruchomości powinien więc być opłacony zgodnie z harmonogramem, a my będziemy mogli wówczas spać spokojnie.

Podatek od nieruchomości – gdzie szukać informacji na ten temat?

Podatek od nieruchomości należy płacić wówczas, gdy się posiada na własność mieszkanie, dom, działkę lub garaż. Wysokość podatku od nieruchomości jest ustalana przez gminę, na której terenie znajduje się dany budynek. W przypadku podatku od nieruchomości obowiązek podatkowy powstaje pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nabyto daną rzecz. Do końca czasu trwania obowiązku podatkowego należy go uwzględniać, np. w swojej działalności gospodarczej, itp. Naliczany on jest na podstawie wpisu właściciela lub właścicielki do ewidencji gruntów, na których znajduje się dany budynek albo działka. Co ciekawe: osoby fizyczne składają deklarację podatkową, znaną jako deklaracja IN-1, a osoby prawne obowiązuje deklaracja DN-1. Obecnie możemy składać takie deklaracje online, w wyniku czego proces ten przebiega o wiele szybciej oraz sprawniej. Jeśli więc chcemy, żeby nasze opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, czy też prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne uczestnictwo, np. w opłatach lokalnych, przebiegało szybko oraz sprawnie, to koniecznie musimy odwiedzić stronę internetową: www.przyjazne-deklaracje.pl. Znajdziemy tam wiele przydatnych porad, z których mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne jak i organizacje pożytku publicznego, czy też przedsiębiorcy i in. W różnych sytuacjach warto wiedzieć więcej, co dp przedmiotu opodatkowania, czy też kiedy następuje wygaśnięcie obowiązku podatkowego, np. w przypadku budynków mieszkalnych, itp. Taka wiedza na pewno nam nie zaszkodzi.

Płacenie podatku od nieruchomości to nasz obowiązek – warto o tym pamiętać

W przypadku osób fizycznych opłacenie podatku od nieruchomości odbywa się w czterech ratach rocznych płatnych do piętnastego: marca, maja, września oraz listopada. W przypadku osobowości prawnej obowiązek taki występuje do piętnastego dnia każdego miesiąca. Działalność gospodarcza na terenie danego budynku, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji budynku, ma wpływ na wysokość podatku. W innych przypadkach podstawą do opodatkowania jest wartość rynkowa budynku lub działki. Zwlekanie z odprowadzaniem podatku organowi podatkowemu właściwemu – w rozumieniu przepisów, do jego pobierania będzie skutkować narastaniem odsetek karnych od danego zobowiązania. Dodatkowo może nam także grozić wszczęcie egzekucji podatkowej. Warto więc wpłacać należności już w terminie płatności pierwszej raty. Dzięki temu będziemy na bieżąco z tą daniną, co z pewnością ułatwi nam także dokonywanie innych opłat, na których wysokość nie mamy wpływu, a których i tak musimy dokonywać na bieżąco.

Author: dobrespolki.com.pl