Wszystko o zaletach I wadach faktoringu

Faktoring zdobywa coraz większą popularność, a przyczyniły się do tego obecne warunki gospodarcze. Nieuregulowane faktury, żądanie wydłużenia terminów płatności przez kontrahentów, a dodatkowo istniejąca bardzo szeroka konkurencja sprawia, że często firmy zaczynają stosować zewnętrzne dofinansowanie. Faktoring to usługa świadczona przez faktora, która polega na wykupie faktur od klienta. Oczywiście ten jest dostawcą towarów lub wykonawcą usług na rzecz swoich kontrahentów.

Faktoring zalety i wady

Zalety faktoringu

  1. Główną zaletą faktoringu jest pewność I gwarancja otrzymania środków w terminie. To właśnie to powoduje, że płynność finansowa w przedsiębiorstwie nie będzie zatrzymana przez zatory płatnicze. Natomiast natychmiastowe finansowanie, którym jest faktoring, zapewni przedsiębiorcom dostęp do gotówki oraz spełni wszelkie potrzeby firmy – bez zbędnego spowolnienia.
  2. Łatwość otrzymania faktoring jest także jedną z ważnych zalet. By go otrzymać nie musimy przechodzić przez wiele skomplikowanych procedur, podczas których analizowane są zabezpieczenia transakcji, a także ustalana zdolność kredytowa. Poziom oraz jakość współpracy z kontrahentami to podstawa faktoringu, a jako zabezpieczenie wystarczy tylko cesja wierzytelności I weksel. Wzrastająca konkurencja na rynku pośród firm faktoringowych sprawia, że czas jego udzielenia nie jest długi – jeżeli skupimy się na niskich limitach, to przedsiębiorca uzyska finansowanie nawet w ciągu 15 minut składając wniosek online.

Wady faktoringu

  1. Niestety faktoring nie jest idealnym rozwiązaniem I pomimo zalet posiada również wady. Jedną z nich jest fakt, iż decydując się na taki rodzaj finansowania powinniśmy liczyć się z wysokimi kosztami, szczególnie związanymi z usługami dodatkowymi. Takie firmy faktoringowe pobierają zwykle prowizję przygotowawczą, prowizję aranżacyjną, prowizję operacyjną lub odsetki za udzielone finansowanie, dodatkowo wysokość opłat często zależy od wielkości przyznanego limitu, ewentualnie kondycji finansowej firmy.
  2. Konieczność powiadomienia kontrahentów o podpisaniu umowy faktoringowej może doprowadzić do pogorszenia relacji biznesowych – takie rozwiązanie może zostać odebrane jako brak zaufania lub uznane zostać za pewnego rodzaju objaw pogarszającej się kondycji firmy.

 

Author: dobrespolki.com.pl