Co zrobić, gdy klient nie płaci w terminie? Prośba o zapłatę faktury

Na wydawanej przez sprzedawcę fakturze znajduje się konkretny termin, do którego należy dokonać transakcji za świadczone usługi. Decyzja o kupnie dóbr oferowanych przez daną firmą równoznaczne jest z zobowiązaniem się do terminowej zapłaty. Nierzadko zdarza się tak, że z różnych powodów klient zalega z zapłaceniem należności. Gdy okres zwłoki się przedłuża, rozsądnym rozwiązaniem jest wystosowanie upomnienia. Zwiększa to prawdopodobieństwo, że sprawa zostanie uregulowana we wcześniejszym terminie.

Prośba o zapłatę faktury

Raporty udostępniane przez firmy windykacyjne sugerują, że brak terminowych płatności jest obecnie powszechnym problemem spotykającym polskich przedsiębiorców. Skalę problemu pokazują dane, mówiące, że ponad 50% płatności nie zostaje uregulowanych w pierwszym ustalonym terminie. Często jedyną drogą do uzyskania swoich pieniędzy jest bezpośredni zwrot do zalegającego podmiotu, zaległość nierzadko wynika ze zwyczajnego przeoczenia. Prośba o zapłatę faktury wystosowana jest w formie pisma, które ma za zadanie przypomnieć dłużnikowi o jego zobowiązaniach. Można wysłać je w formie listu, coraz częściej jednak sprzedawcy decydują się na kontakt mailowy. Warto zawrzeć w niej szczegóły faktury, takie jak numer faktury, data wystawienia, wartość brutto zadłużenia i numer konta firmy. Często jedno upomnienie wystarczy, by wszelkie formalności zostały uregulowane.

Nierzadko jednak jest tak, że mimo wystosowania kilku pism, wpłata wciąż nie pozostaje zrealizowana. Ostatecznością jest skierowanie sprawy na drogę sądową. W takich przypadkach najczęściej unikaniem zapłaty przez klienta są jego kłopoty finansowe. Chcąc uniknąć prawnych konsekwencji i naliczanych odsetek, warto w takiej sytuacji spróbować zwrócić się do osoby wystawiającej fakturę z prośbą o odroczenie terminu zapłaty. Należy wtedy podać konkretny powód i zapewnić, że w miarę możliwości zapłata będzie uiszczona jak najszybciej. Pomocne będzie także używanie zwrotów grzecznościowych. Zwiększa to szansę na to, że nasz problem spotka się z wyrozumiałością kontrahenta.

Brak konsekwencji w terminowym płaceniu faktur to realny problem w biznesie. Niestety nie każdy poważnie traktuje ustalenia. Prowadząc działalność trzeba się liczyć z tym, że często będziemy zmuszeni przedłużyć czas oczekiwania na otrzymanie należności. Warto podjąć próbę rozliczenia się z dłużnikiem w sposób pokojowy, ale nie zawsze udaje się wyjść z takiej sytuacji bez interwencji podmiotu trzeciego, w tym przypadku jest nim sąd.

 

Author: dobrespolki.com.pl