Czym są ceny transferowe?

Codziennie we wszystkich branżach dokonywane są liczne transakcje finansowe. Kwota, jaką za daną rzecz trzeba uiścić, w większości przypadków określana jest mianem ceny rynkowej. Jednak w prawie funkcjonuje również miano ceny transferowej, która dotyczy podmiotów powiązanych. Co warto wiedzieć o tego rodzaju należnościach i czego dotyczą?

Czym jest cena transferowa?

Każda z transakcji niezależnie od tego, czy jej przedmiotem jest określony produkt, czy usługa, ma swoją cenę. Zgodnie z obowiązującą ustawą o CIT cena transferowa jest rezultatem finansowym warunków ustalanych lub narzucanych w związku z istniejącymi powiązaniami, w tym ceną, wynagrodzeniem, wynikiem czy wskaźnikiem finansowym. Ceny transferowe są kwotami sprzedawanych usług i dóbr oraz wartościami prawnymi i niematerialnymi ustalanymi przez tak zwane podmioty powiązane. Te natomiast w konsekwencji tego mają wpływ na finalny wynik finansowy danego przedsiębiorstwa oraz wskaźniki finansowe.

Kwestie związane z transakcjami pomiędzy podmiotami, jak i podatkami różnego typu bywają skomplikowane. Wszelkie sprawy księgowe związane z nimi pomaga prowadzić Biuro Doradztwa Podatkowego Lidii Sarneckiej.

Kto może posługiwać się cenami transferowymi?

Ceny transferowe przeznaczone są dla tzw. podmiotów powiązanych. Są to osoby prawne, fizyczne lub jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej. To również zakłady zagraniczne biorące udział w zarządzaniu inną firmą czy przedsiębiorstwem lub działające w jego kontroli, czy posiadające udział w zysku i kapitale tej firmy.

Podmioty powiązane to najczęściej spółki matki oraz ich zagraniczne i krajowe spółki córki czy spółki siostry. Dzięki takim powiązaniom pomiędzy tymi podmiotami niewykazywane są dochody lub są niższe, niż gdyby jednostki te funkcjonowały samodzielnie w sposób niepowiązany. Umożliwiają to m.in. ceny transferowe.

Jakie funkcje pełnią ceny transferowe?

Jedną z funkcji cen transferowych jest podział dochodu pomiędzy podmiotami podatkowymi dzięki ustaleniu cen i zachowaniu w przedstawionej dokumentacji korzystnej wysokości dochodu do opodatkowania. Funkcja sterowania umożliwia natomiast planowanie, koordynację i wykonywanie czynności kontrolnych, co usprawnia funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa.

Author: dobrespolki.com.pl