Premiksy dla drobiu.

Mieszanki dla drobiu

Premiksy stanowią mieszankę składników, stanowiących niezbędną podstawę prawidłowego rozwoju drobiu oraz ich stanu zdrowia. Premiksy dla drobiu to zestaw specjalnie wyselekcjonowanych witamin i minerałów uzupełniających dietę kur.
Dzięki bogactwu w czynne związki biologiczne, premiksy stanowią nieocenioną pomoc w podtrzymaniu zdrowotności oraz odpowiedniej kondycji drobiu. Wykorzystując premiksy w żywieniu drobiu, hodowca ma pewność, że gwarantuje kurom odpowiednią ilość potrzebnych im składników żywieniowych, w tym witamin oraz mikroelementów.
Premiksy wpływają również pozytywnie na odpowiednie tempo wzrostu drobiu i pomagają w budowie ich mocnego kośćca. Dzięki dodatkowi witaminy D3 w formie przyswajalnej przez ptaki odpowiednio rozwija się układ immunologiczny kur, jej dodatek pomaga również osiągnąć odpowiednią, wymaganą przez konsumentów jakość mięsa.
Stosowanie odpowiednich dodatków paszowych pozwala również osiągnąć wyższą wybojowość, poprawiając jednocześnie rentowność produkcji.

Zalety stosowania premiksów w żywieniu drobiu.

Premiksy dla drobiu pomimo, że są tylko dodatkiem żywieniowym w diecie ptactwa hodowlanego, to przez swój zbilansowany skład są nieocenione w żywieniu kur, ponieważ:

  • podnoszą efektywność produkcyjną drobiu – podając ptactwu premiksy, zapewniamy im odpowiednią ilość niezbędnych składników mineralnych oraz witamin. Producenci premiksów dodając do tych produktów odpowiednie dodatki smakowe i zapachowe mają pewność, że przez to ich produkty będą przez kury chętnie spożywane. Ma to znaczący wpływ na szybki przyrost masy, a także wysoką efektywność produkcji. Jeśli bowiem brojlery i nioski są odpowiednio odżywione, wówczas są one zdrowe, ich metabolizm pracuje odpowiednio, co ma istotny przekład na produkcję dużej ilości jaj i mięsa. Dobrze dobrane dodatki paszowe pomogą również zoptymalizować okres odchowu młodego ptactwa, zwiększając przez to wydajność produkcyjną fermy,
  • wpływają na odpowiednie zachowanie drobiu – premiksy są dostępne w postaci paszy sypkiej o odpowiednim granulacie, przez co są preferowaną przez drób formą żywienia, a dodatkowo ich długi czas poboru wpływa pozytywnie na zachowanie kur. Nie nudzą się one, dzięki czemu nie dochodzi do rozwoju stresu, który może się przejawiać poprzez wydziobywanie piór lub kanibalizm w stadzie. Dodatkowo dzięki temu, że pokarm pobierany jest w odpowiednich ilościach i wolniejszym tempie, zostaje wyeliminowany problem przepełnionego wola,
  • stanowią ochronę przed chorobami – dzięki zawartości w składzie premiksów czynników biologicznych, które są bezpieczne dla kur i można je stosować w każdym etapie rozwoju, gdyż nie wymagają one okresu karencji, wspomagana jest odporność drobiu – ptactwo rzadziej zapada na choroby, dzięki czemu można uniknąć kosztownego leczenia oraz strat spowodowanych zmniejszeniem się liczebności stada.

Premiksy dla drobiu są ważnym elementem ich żywienia. Łączone z dietą opartą na odpowiednich produktach, wspomagają odpowiedni rozwój i wzrost drobiu, chroniąc je również przed chorobami i wpływając na opłacalność hodowli drobiu.

Author: dobrespolki.com.pl