Przykłady predyspozycji zawodowych.

Znajomość swoich predyspozycji zawodowych to jeden z najlepszych sposobów na to, by uchronić się przed trafieniem do miejsca pracy, w którym nie będzie się spełniać swoich prawdziwych ambicji. To one pozwalają dowiedzieć się, w jakim typie aktywności sprawdzilibyśmy się najlepiej. Coraz większy nacisk kładzie się na to, by swoje predyspozycje zawodowe poznawali ludzie młodzi, stojący przed jakże ważnym wyborem dalszej ścieżki edukacji, od której w dużej mierze zależy, co dany człowiek będzie robił w przyszłości.

Mianem predyspozycji zawodowych określa się pewną grupę wrodzonych i nabytych umiejętności i skłonności, które czynią nas mniej lub bardziej adekwatnymi do różnego typu aktywności. To indywidualne cechy decydują o tym, czy ktoś posiada słynne “to coś” do wykonywania w życiu danej pracy. Niestety ludzie bardzo często nie wiedzą, do czego nadają się najlepiej, przez co przy wyborze swojej kariery polegają na radach innych, zamiast poznać samych siebie.

Jest to szereg kompetencji, które najczęściej rozgranicza się na kompetencje twarde i miękkie. Te pierwsze wiążą się z aspektem teoretycznym i praktycznym danego zawodu, do drugiej grupy zalicza się takie umiejętności jak panowanie nad emocjami czy praca w grupie. To jednak nie wszystko.

Predyspozycje zawodowe przykłady

Pracodawcy najczęściej mają ściśle sprecyzowane, jakich pracowników poszukują. Istnieje pewna grupa predyspozycji, które zawsze są mile widziane w CV. Dlatego tak bardzo istotne jest zastanowienie się, co nas wyróżnia i jak możemy to wykorzystać na korzyść naszej atrakcyjności dla pracodawcy. Do najczęściej poszukiwanych kompetencji należą: zdolności interpersonalne, poziom wykształcenia, znajomość języka, odporność na stres, kreatywność, logiczne myślenie, elastyczność, otwartość na nowe wyzwania, przedsiębiorczość czy motywacja do pracy.

Różne rozłożenie tych cech decyduje o tym, do jakiego typu preferencji zawodowych się zaliczamy. Wyróżnia się ich sześć: realistyczny, badawczy, przedsiębiorczy, artystyczny, społeczny i konwencjonalny. Wlicza się w nie zestaw cech charakterystycznych dla osób nadających się do różnych zawodów. W internecie jest wiele testów, które pozwalają poznać nasze predyspozycje zawodowe. Warto je wykonać, by z powodu niewiedzy nie rozczarować się swoim życiem zawodowym.

 

Author: dobrespolki.com.pl