Delegowanie pracowników za granicę – co warto wiedzieć?

Współczesny rynek pracy to system silnie zglobalizowany. Charakteryzuje się on. m.in. swobodą przepływu osób. Takie stan rzeczy nie oznacza jednak, że pracodawca nie musi stawić czoła żadnym wyzwaniom, jeśli chodzi o kwestie związane z delegowaniem pracowników za granicę. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców, którzy chcą skierować swoich pracowników do pracy w innych państwach. Delegowanie pracowników nie jest łatwe, dlatego warto mieć na uwadze zgodność podejmowanych działań z przepisami prawnymi.

  • Delegowanie pracowników — co warto wiedzieć o delegowaniu pracowników?
  • Szkolenie — delegowanie pracowników za granicę 

Delegowanie pracowników — co warto wiedzieć o delegowaniu pracowników?

Przedsiębiorcy, którzy chcą tymczasowo skierować zatrudnionych pracowników do pracy poza granicami kraju, muszą działać w zgodzie z regulacjami danego kraju oraz unijnymi przepisami. Osoby, które zostają delegowane do wykonywania pracy za granicą, również muszą zdawać sobie sprawę z kilku kluczowych kwestii. Wśród nich istotna jest czasowość. Delegowanie to stan tymczasowy; powinien mieć on zatem określony cel oraz termin zakończenia.

Niezwykle istotną kwestią są warunki zatrudnienia pracowników oddelegowanych. Delegowani pracownicy mają prawo do warunków pracy na poziomie nie gorszym niż te, które obowiązują w kraju przyjmującym. W szczególności dotyczy to takich kwestii jak np. wymiar czasu pracy, prawo do płatnych urlopów czy minimalny ustawowy poziom wynagrodzenia. Dodatkowo każdy powinien mieć najważniejsze informacje o prawach. Pracownicy, których oddelegowano do wykonywania pracy za granicą, powinni być dokładnie informowani o swoich prawach oraz obowiązkach w kraju przyjmującym/macierzystym.

Szkolenie — delegowanie pracowników za granicę

Delegowanie pracowników za granicę to dość skomplikowany proces, który wymaga od pracodawcy przede wszystkim bardzo dobrej znajomości przepisów prawnych nie tylko krajowych, ale także tych, które obowiązują na terenie państwa przyjmującego. Nie bez znaczenia są również regulacje unijne. To właśnie dlatego przed rozpoczęciem procedury warto przejść specjalnie stworzone szkolenie z delegowania pracowników poza granicę kraju. Więcej informacji znajdziesz na: blulegal.com/szkolenia/delegowanie-pracownikow-2.

Jako pracodawca otrzymasz wiedzę w zakresie wynagrodzeń pracowników delegowanych, koordynacji ubezpieczeń społecznych, które są niezbędnym elementem, oraz systemu opodatkowania pracowników najemnych. Co więcej, uczestnicy poznają praktyczne możliwości delegowania pracowników, oraz możliwe do dostania wybrane świadczenia otrzymane w wyniku oddelegowania.

Zapoznaj się z formami delegowania pracowników, by profesjonalnie zarządzać swoją działalnością. Dołącz do polskich pracodawców delegujących pracowników, którzy spełniają wszystkie normy i regulacje prawne.

Author: dobrespolki.com.pl