Doświadczenie zawodowe definicja, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe

Jesteś właśnie w trakcie poszukiwania pracy? Na rozmowie kwalifikacyjnej z pewnością padną pytania dotyczące Twojego doświadczenia zawodowego. Co to jest doświadczenie zawodowe oraz jakie dokumenty mogą je potwierdzić? Odpowiedzi na te i inne zagadnienia znajdziesz poniżej.

Doświadczenie zawodowe definicja

Każda czynność, którą wykonujemy daje nam na swój sposób doświadczenie w danej dziedzinie. Przykładowo uczymy się obierania ziemniaków. Za drugim i kolejnym razem, gdy te ziemniaki będziemy obierać zwiększa się nasze doświadczenie w obieraniu tychże ziemniaków. Dokładnie tak samo jest z pracą. Na początku uczymy się podstaw, zgłębiamy tajniki, a następnie doskonalimy i rozwijamy się dalej w naszej dziedzinie zawodowej.

Doświadczenie zawodowe definicja możemy wytłumaczyć jako zbiór wyniesionej wiedzy i doświadczeń, zdobytych podczas trwania pracy, odbytych praktyk, staży oraz innych miar wysiłków mających na celu nasze aktywne uczestnictwo. Nasze aktywne uczestnictwo, które jest także doświadczeniem zawodowym, to różnego rodzaju wolontariaty, czy koła naukowe. Warto posiadać dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, które jak sama nazwa wskazuje potwierdzają nasze doświadczenie zawodowe.

Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe

Jak wynika z przepisów pracodawca, w związku z rozwiązaniem czy też wygaśnięciem stosunku pracy jest zobowiązany do niezwłocznego wydania swojemu pracownikowi dokumentu o nazwie świadectwo pracy. Świadectwo pracy jest dokumentem, który zawiera w sobie informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia danego pracownika u danego pracodawcy.

W świadectwie pracy znajdują się informacje takie, jak: dane osoby zatrudnianej (imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia), dane firmy, okres zatrudnienia w firmie na podstawie wszystkich umów zawartych z pracodawcą (data od-do, przykładowo pełny wymiar czasu pracy), zakres wykonywanej pracy w okresie zatrudnienia pracownika (prościej mówiąc, jakie prace wykonywaliśmy w trakcie trwania umowy, np. pracownik administracyjny, pomoc kuchenna), stosunek pracy ustał w wyniku (przykładowo rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracodawcę, nie wpisuje się bezpośredniej przyczyny rozwiązania umowy o pracę), dodatkowe informacje ( w tym przypadku może to być wykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy w wymiarze takim i takim, korzystanie z bezpłatnego urlopu czy urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, opiekuńczego).

Pracodawca jest zobowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy w przeciągu 7 dni, od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w przypadku, gdy nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy. Stosunek pracy to nic innego, jak relacja pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem, podczas której pracownik zobowiązany jest do wykonywania określonych przez swojego pracodawcę czynności. Pracodawca za wykonywanie tych czynności przez pracownika jest zobowiązany do wypłacania na jego rzecz wynagrodzenia.

Dokumenty, które potwierdzają nasze doświadczenie zawodowe możemy zdobyć także po zakończeniu trwania praktyk zawodowych, wolontariatów, stażów, kół naukowych itp. W tym celu pracodawca, u którego odbywaliśmy przykładowo takie praktyki wydaje zaświadczenie, które to potwierdza. W takim zaświadczeniu może znaleźć się opinia na nasz temat, w szczególności w sytuacji, gdy takowe zaświadczenie jest nam potrzebne do kontynuowania edukacji.

Author: dobrespolki.com.pl